मोडी वाचन – भाग ६

मोडी अक्षर ए/ऐ – (Modi Letter AE)

modi letter AE - मोडी अक्षर ए / ऐ modi letter AE - मोडी अक्षर ए / ऐ
मोडी अक्षर ए/ऐ - (Modi Letter AE)

Review Overview

User Rating

Summary : मोडी लिपी पेशवाईकाळात अत्यंत उत्कर्षावस्थेत होती असे मानले जाते. पेशवे यांच्या दप्तरातील कागदपत्रे, दस्तऐवज पाहिले असता त्या उत्कर्षाची कल्पना येते. सुबक अक्षर, दोन ओळीतील समान अंतर, काटेकोर शुद्धलेखन हे या लेखनाचे वैशिष्ट्य. शिवाजी महाराजांचा काळ ते उत्तर पेशवाई ह्या काळांतील मोडीवाचनातून मराठी भाषेतील स्थित्यंतरे लक्षात येतात व मराठी भाषेचा प्रवास अभ्यासता येतो.

User Rating: 3.68 ( 2 votes)
0

One comment

  1. Prashant Margaje

    Lot interested to learn modi lipi..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>