मोडी वाचन – भाग ७

मोडी अक्षर ओ/औ/अं – (Modi Letter O/AU/AM)

modi letter O - मोडी अक्षर ओ modi letter AU - मोडी अक्षर औ modi letter AM - मोडी अक्षर अं
मोडी अक्षर ओ/औ/अं - (Modi Letter O/AU/AM)

Review Overview

User Rating

Summary : मोडी लिपी हात न उचलता लिहिली जाते, त्यामुळे वेगाने लिहिणे सोपे जाते. मोडीत अनेक शब्दांची लघुरुपे वापरून कमीतकमी ओळीत सारांश लिहिला जातो. मोडीतली अक्षरांची वळणे गोलाकार असतात, त्यांमध्ये मराठीच्या विपरीत, काना खालून वर जातो. यामुळे पुढचे अक्षर चटकन लिहिता येते. तसेच प्रत्येक अक्षराची सुरुवात आणि शेवट डोक्यावरच्या रेषेवर होते.

User Rating: 4.8 ( 1 votes)
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>