मोडी वाचन – भाग ९

मोडी अक्षर घ/ङ्/च – (Modi Letter GH/D./CH)

modi letter GH - मोडी अक्षर घ modi letter D - मोडी अक्षर ङ् modi letter CH - मोडी अक्षर च
मोडी अक्षर घ/ङ्/च - (Modi Letter GH/D./CH)

Review Overview

User Rating

Summary : इतिहासाचार्य राजवाडे यांच्या मताप्रमाणे ज्ञानेश्वरी लिहिली जाण्याच्या काळात मोडी संकल्पना महाराष्ट्रात येत होती. याच काळात पहिले मुस्लिम आक्रमण भारतात होत होते. लिखाणाकरिता कागदाचा वापर हा मुस्लिमांनी भारतात सुरू केला असावा कारण कागज हा फ़ार्सी शब्द असून कागज या अर्थाचा संस्कृत शब्द अस्तित्वात नाही.

User Rating: 4.6 ( 1 votes)
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>