Home » मोडी शिका » मोडी वाचन – भाग १०

मोडी वाचन – भाग १०

मोडी अक्षर छ/ज/झ – (Modi Letter CHH/J/Z)

modi letter CHH - मोडी अक्षर छ modi letter J - मोडी अक्षर ज modi letter Z - मोडी अक्षर झ
मोडी अक्षर छ/ज/झ - (Modi Letter CHH/J/Z)

Review Overview

User Rating

Summary : देवनागरी अक्षरे आडव्या, उभ्या आणि टोकदार रेषांचा अवलंब करते त्यामुळे लिखाणाच्या हस्तलिखित प्रति बनवताना वेग कमी होतो. तर शिकस्त प्रमाणे गोलाकार व एकमेकांना जोडली जाणारी वळणे वापरून वापरली जाणारी मोडी हस्तलिखिताचा वेळ वाचवत होती.

User Rating: 3.03 ( 2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.