Home » मोडी शिका » मोडी वाचन – भाग ४

मोडी वाचन – भाग ४

मोडी अक्षर उ/ऊ – (Modi Letter U)

modi letter U - मोडी अक्षर उ modi letter U - मोडी अक्षर ऊ
मोडी अक्षर उ/ऊ - (Modi Letter U)

Review Overview

User Rating

Summary : मोडी लिपी नव्यानं शिकणाऱ्यांना उपयुक्त ठरावं, म्हणून भाग करण्यात आले आहेत. सुरुवातीला मोडी मुळाक्षरे, बाराखड्या, सराव कित्ता, शब्द सराव लेखन या प्रकरणातून प्रारंभी माहिती मिळते. त्यापुढील भागात मोडी लिपीतील पत्र आणि त्याचे मराठीतून अर्थ देण्यात आले आहेत.

User Rating: 4.45 ( 3 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*