Home » मोडी शिका » मोडी वाचन – भाग ८

मोडी वाचन – भाग ८

मोडी अक्षर क/ख/ग – (Modi Letter K/KH/G)

modi letter क - मोडी अक्षर क modi letter KH - मोडी अक्षर ख modi letter G - मोडी अक्षर ग
मोडी अक्षर क/ख/ग - (Modi Letter K/KH/G)

Review Overview

User Rating

Summary : मोडी लिपी महाराष्ट्रात कमीत कमी ९०० वर्षे वापरात आहे. सर्वांत जुना उपलब्ध मोडी लेख इ.स. ११८९ मधील आहे. ते पत्र पुण्याच्या भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या संग्रहात आहे. मोडी लिपी अल्पप्रमाणात का होईना, १९५० पर्यंत लिखाणात प्रचलित होती. शेवटच्या २-३ शतकात मोडी लिपीत अनेक फेरबदल झालेले आहेत.

User Rating: 3.18 ( 2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*