Home » काव्य » शिवकवि कविराज भूषण » इंद्र जिमि जंभ पर
Kaviraj Bhushan - Raja ShivChhatrapati
Kaviraj Bhushan - Raja ShivChhatrapati

इंद्र जिमि जंभ पर

इंद्र जिमि जंभ पर, बाढव सुअंभ पर,
रावन सदंभ पर, रघुकुलराज है ।

पौन बारिबाह पर, संभु रतिनाह पर,
ज्यों सहसबाह पर, राम द्विजराज है ।

दावा द्रुमदंड पर, चीता मृगझुंड पर,
भूषन वितुंड पर, जैसे मृगराज है ।

तेज तम अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर,
त्यों मलिच्छ बंस पर, सेर सिवराज है ।।

– कविराज भूषण

इंद्र जृंभकासुरास, वडवानल सागरास,
गर्वयुक्त रावणास, रघुकुलपति तो बली ।

वायु जसा मेघाला, शंभु जसा मदनाला,
आणि कार्तवीर्याला* राम विप्ररूप तो ।

वणवा जाळी द्रुमांस, चित्ता फाडी मृगांस,
मारी गजपुंगवास जैसा वनराज तो ।

तेज तमाच्या नाशा, कृष्ण जसा वधि कंसा,
म्लेंच्छांच्या ह्या वंशा, शिवराजा काळ हो ।

(कार्तवीर्य= सहस्रार्जुन, मूळ काव्यात ‘सहसबाह’)

Photo Credit: Sachin S. Suryawanshi

इंद्र जिमि जंभ पर, बाढव सुअंभ पर, रावन सदंभ पर, रघुकुलराज है । पौन बारिबाह पर, संभु रतिनाह पर, ज्यों सहसबाह पर, राम द्विजराज है । दावा द्रुमदंड पर, चीता मृगझुंड पर, भूषन वितुंड पर, जैसे मृगराज है । तेज तम अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर, त्यों मलिच्छ बंस पर, सेर सिवराज है ।। - कविराज भूषण इंद्र जृंभकासुरास, वडवानल सागरास, गर्वयुक्त रावणास, रघुकुलपति तो बली । वायु जसा मेघाला, शंभु जसा मदनाला, आणि कार्तवीर्याला* राम विप्ररूप तो । वणवा जाळी द्रुमांस, चित्ता फाडी मृगांस, मारी गजपुंगवास जैसा वनराज तो । तेज तमाच्या नाशा, कृष्ण जसा वधि कंसा,…

Review Overview

User Rating !

Summary : शिवराजभूषण, शिवबावनी, छत्रसालदशक, भूषणहजारा, भूषणउल्हास व दूषण उल्हास. पैकी पहिले तीन उपलब्ध आहेत. भूषण यांचे सर्व काव्य मुक्तक प्रकारातील आहे. रितिकालीन परंपरेप्रमाणे त्यांनी काही कविता लिहिली ; पण त्यात त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. भूषण यांची वीररसप्रधान कविता विशेष प्रसिद्ध आहे. युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, व धर्मवीर या चारही प्रकारच्या वीरांची वर्णने त्यांनी केली आहेत; पण युद्धवीरांचे वर्णन करण्यात त्यांना अधिक यश मिळाले आहे.

User Rating: 4.61 ( 7 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

शिवकावी कविराज भूषण Shivkavi Kaviraj Bhushan

शिवकवी कविराज भूषण

कवि भूषण यांचा जन्म १६१६ साली कानपूर जिल्ह्यातील तिकमपूर नावाच्या गावी झाला. त्यांचे वडिल रत्नाकर पंडीत हे एक नामांकित विद्वान ...