Home » काव्य » शिवकवि कविराज भूषण » इंद्र जिमि जंभ पर
Kaviraj Bhushan - Raja ShivChhatrapati
Kaviraj Bhushan - Raja ShivChhatrapati

इंद्र जिमि जंभ पर

इंद्र जिमि जंभ पर, बाढव सुअंभ पर,
रावन सदंभ पर, रघुकुलराज है ।

पौन बारिबाह पर, संभु रतिनाह पर,
ज्यों सहसबाह पर, राम द्विजराज है ।

दावा द्रुमदंड पर, चीता मृगझुंड पर,
भूषन वितुंड पर, जैसे मृगराज है ।

तेज तम अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर,
त्यों मलिच्छ बंस पर, सेर सिवराज है ।।

– कविराज भूषण

इंद्र जृंभकासुरास, वडवानल सागरास,
गर्वयुक्त रावणास, रघुकुलपति तो बली ।

वायु जसा मेघाला, शंभु जसा मदनाला,
आणि कार्तवीर्याला* राम विप्ररूप तो ।

वणवा जाळी द्रुमांस, चित्ता फाडी मृगांस,
मारी गजपुंगवास जैसा वनराज तो ।

तेज तमाच्या नाशा, कृष्ण जसा वधि कंसा,
म्लेंच्छांच्या ह्या वंशा, शिवराजा काळ हो ।

(कार्तवीर्य= सहस्रार्जुन, मूळ काव्यात ‘सहसबाह’)

Photo Credit: Sachin S. Suryawanshi

इंद्र जिमि जंभ पर, बाढव सुअंभ पर, रावन सदंभ पर, रघुकुलराज है । पौन बारिबाह पर, संभु रतिनाह पर, ज्यों सहसबाह पर, राम द्विजराज है । दावा द्रुमदंड पर, चीता मृगझुंड पर, भूषन वितुंड पर, जैसे मृगराज है । तेज तम अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर, त्यों मलिच्छ बंस पर, सेर सिवराज है ।। - कविराज भूषण इंद्र जृंभकासुरास, वडवानल सागरास, गर्वयुक्त रावणास, रघुकुलपति तो बली । वायु जसा मेघाला, शंभु जसा मदनाला, आणि कार्तवीर्याला* राम विप्ररूप तो । वणवा जाळी द्रुमांस, चित्ता फाडी मृगांस, मारी गजपुंगवास जैसा वनराज तो । तेज तमाच्या नाशा, कृष्ण जसा वधि कंसा,…

Review Overview

User Rating !

Summary : शिवराजभूषण, शिवबावनी, छत्रसालदशक, भूषणहजारा, भूषणउल्हास व दूषण उल्हास. पैकी पहिले तीन उपलब्ध आहेत. भूषण यांचे सर्व काव्य मुक्तक प्रकारातील आहे. रितिकालीन परंपरेप्रमाणे त्यांनी काही कविता लिहिली ; पण त्यात त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. भूषण यांची वीररसप्रधान कविता विशेष प्रसिद्ध आहे. युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, व धर्मवीर या चारही प्रकारच्या वीरांची वर्णने त्यांनी केली आहेत; पण युद्धवीरांचे वर्णन करण्यात त्यांना अधिक यश मिळाले आहे.

User Rating: 4.61 ( 7 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

शिवकावी कविराज भूषण Shivkavi Kaviraj Bhushan

शिवकवी कविराज भूषण

कवि भूषण यांचा जन्म १६१६ साली कानपूर जिल्ह्यातील तिकमपूर नावाच्या गावी झाला. त्यांचे वडिल रत्नाकर ...